Katedra

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

Katedra Automatyki i Informatyki jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

W Katedrze E-1 prowadzone są badania w dwóch dyscyplinach naukowych: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne oraz Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Wiele tematów badań ma charakter interdyscyplinarny.

Katedra uczestniczy w kształceniu na kierunkach:

INFORMATYKA w INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ,

INFORMATYKA,

ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA,

ELEKTROTECHNIKA,

ENERGETYKA,

INFOTRONIKA

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I, II i III stopnia.


Adres

Katedra Automatyki i Informatyki E-1
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownictwo

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK

Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. Joanna Strug

Sekretariat:

Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, II piętro, pokój 206A

mgr Beata Olszowska 
e-mail: beata.olszowska@pk.edu.pl
tel.: 12 628-26-85
pok. 206A

mgr Aleksandra Kukla 
e-mail: aleksandra.kukla@pk.edu.pl
tel.: 12 628-26-85
pok. 206A