Kierownictwo

Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK  WWW

tel. 12 628-26-93, pok. 200B
e-mail: zk@pk.edu.pl

 

Zastępca Kierownika Katedry:

dr inż. Joanna Strug

tel. +48 12 628-26-04, pok. 101A
e-mail: strug@pk.edu.pl