Seminaria Katedry

Harmonogram:

Seminarium 1/2021
31.03.2021 r., godz.10.00
dr inż. Łukasz Ścisło, "EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA LHC I KOMPONENTÓW DETEKTORÓW NA PODSTAWIE KONTAKTOWYCH I BEZKONTAKTOWYCH METOD POMIAROWYCH"

Seminarium 2/2021
5.05.2021 r., godz.10.00
mgr inż. Mariusz Węgrzyn, "TESTOWANIE RDZENI PROCESOROWYCH IMPLEMENTOWANYCH W FPGA"

Seminarium 3/2021
15.12.2021 r., godz.12.00
mgr inż. Dariusz Dorota, "SZEREGOWANIE ZADAŃ WIELOPROCESOROWYCH W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI"

Seminarium 1(4)/2023
26.01.2023 r., godz.9.30
dr Konstantin Mamonov, "INTELIGENTNY SYSTEM MODUŁOWY WYKORZYSTYWANY W PROCESIE OCENY STRAT WOJENNYCH ORAZ WYKONANIA PLANU ODBUDOWY ZNISZCZEŃ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE CHARKOWA"

Seminarium 2(5)/2023
8.03.2023 r. godz. 9.00
mgr inż. Paweł Król, "OPTYMALIZACJA STEROWANIA OBIEKTAMI PRZEMYSŁOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM MINIMALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII"

Seminarium 3(6)/2023
7.06.2023 r. godz. 10.30
mgr inż. Denys Gutenko, "ELASTOMERY MAGNETOREOLOGICZNE: BADANIA, MODELOWANIE I ZASTOSOWANIA"

Seminarium 4-5(7-8)/2023
28.06.2023 r. godz. 11.00
dr Volodymyr Shymkovych, "HARDWARE AND SOFTWARE IMPLEMENTATION OF NEURAL NETWORK SYSTEMS"
dr Maria Soldatova, "INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS"

Seminarium 6(9)/2023
5.07.2023 r. godz. 11.00
dr inż. Dariusz Kościelnik, "ASYNCHRONICZNE PRZETWARZANIE ANALOGOWO-CYFROWE Z WYKORZYSTANIEM KODOWANIA SYGNAŁU W DZIEDZINIE CZASU"

Seminarium 7(10)/2023
25.10.2023 r., godz. 10.30
prof. Sergii Stirenko, "AI-BASED ACTIVITIES TO FIND CONTACT POINTS OF JOINT PROJECTS"

Seminarium 8(11)/2023
6.12.2023 r., godz. 8.15
dr inż. Mariusz Święcicki, "METODY CHROMATOGRAFICZNEGO ROZDZIAŁU W DRĄŻENIU DANYCH"

Seminarium 1(12)/2024
2024 r., godz.
, " "

,