Ogólne informacje

Katedra Automatyki i Informatyki (E-1) jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

W Katedrze E-1 prowadzone są badania w trzech dyscyplinach naukowych: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie KosmiczneInformatyka Techniczna i Telekomunikacja, Inżynieria mechaniczna. Wiele tematów badań ma charakter interdyscyplinarny.

Katedra uczestniczy w kształceniu na kierunkach: INFORMATYKA w INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ, INFORMATYKA, ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA, INFOTRONIKA oraz ENERGETYKA  - w zależności od kierunku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I,II i III stopnia.

Katedra E-1 uczestniczy także w kształceniu studentów innych wydziałów Politechniki Krakowskiej: Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Mechanicznego.

 

Aktualizacja 12.04.2024