Badania

W Katedrze E-1 prowadzone są badania w trzech dyscyplinach naukowych:

  • Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
  • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz 
  • Inżynieria mechaniczna.

Wiele tematów badań ma charakter interdyscyplinarny.

Zagadnienia szczegółowe

Modelowanie i rozszerzona kalibracja akcelerometrów
Aplikacje metody Monte Carlo
Synteza wielowymiarowych funkcji specjalnych

Błędy i niepewności w pomiarach
Wielomianowa aproksymacja błędów dynamicznych
Analiza sygnałów maksymalizujących błędy dynamiczne
Górna granica błędu dynamicznego
Nowe procedury/algorytmy wyznaczania błędów dynamicznych

Materiały inteligentne i ich zastosowania
Badania podstawowe i stosowane w zakresie technologii wykorzystujących materiały o właściwościach programowalnych, m.in. ciecze i elastomery magnetoreologiczne w szeroko pojętym obszarze redukcji drgań oraz miękkiej robotyki

Systemy operacyjne i inżynieria oprogramowania
Synteza systemów komputerowych
Szeregowanie zadań i synchronizacja procesów w systemach komputerowych
Podział zasobów, rozdział zadań i zasobów w równoległych i rozproszonych systemach wieloprocesorowych

Systemy gridowe i systemy wbudowane
Systemy wiarygodne i odporne na błędy

Inteligencja obliczeniowa i ocena wydajności systemów komputerowych

Algorytmy i przetwarzanie równoległe
Równoległe metaheurystyki w optymalizacji kombinatorycznej

Algorytmy dla problemów grafowych i macierzowych
Enumeracja obiektów kombinatorycznych w różnych modelach obliczeń
Zbiory przybliżone i systemy informacyjne w diagnostyce

Algorytmy przybliżone w syntezie układów cyfrowych
Układy i systemy programowalne FPGA

Algorytmy szybkiego i dokładnego obliczania funkcji matematycznych (liczby zmienno-przecinkowe) do implementacji programowej i sprzętowej

 

Aktualizacja 12.04.2024